Cookie- och sekretesspolicy

Cookie- och sekretesspolicy på Tee By Slater

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från ytterligare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande. på samma sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Personlig information

Allmänt

Personlig information är all slags information som kan tillskrivas dig till viss del. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det händer t.ex. av alm. tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, annars använder tjänster eller köper via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP -nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas också följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta är vanligtvis när du skapar en inloggning eller köper.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när det syftet är uppfyllt eller inte längre relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller görs känd för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, som ex. att skicka in ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringens bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Spridning av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta in annonsering.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data.Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för våra egna syften

Avslöjande av personlig information som namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge adekvat skydd för din information.

Insikter och klagomål

Du har rätt att bli informerad om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Förfrågningar om detta kan göras till: john.slater@themovser.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran om detta till ovanstående e -postadress.

Utgivare

Webbplatsen Tee By Slater ägs och publiceras av:

TheMovSer.dk/PrintByOrder.dk

Hammerholmen 11E, 1 sal

2650 Hvidovre

Telefon: 26580554

E -post: john.slater@themovser.dk

CVR: 32871607

.